Յա խք, էսքան անհայրենիք տ գետ հա յվան որտեղի՞ց մեր փոքր երկրում (տեսանյութ)

Յա խք..յա խք.. յա խք.. էսքան անհայրենիք տ գետ հայ վան որտեղի՞ց մեր փոքր երկրում:

Կլինի՞ հրեաներին հարցնեք ի՞նչ փոխվեց, երբ Գերմանիան ընդունեց իր մե ղավորությունը երկրորդ համաշ խարհային պատ երազմի ընթացքում հրեաների հանդեպ իրականացրած մաս սայական հան ցագո րծությունների՝ ց եղաս պանության համար:

Ձեր տգ իտությունն ու բացահայտ նվիրումը Թուրքիային ուղղակի զ զվ ելի է…

Գայանե Ասլամազյանի ֆեյսբուքյան էջից